• خودشناسی و رشد فردی

  همان طور که دنیای اطراف را تغییر می‌دهیم و به پیش می‌رویم، بخواهیم یا نخواهیم خودمان هم تغییر می‌کنیم.
  به جای انفعال، فعالانه به دنبال تغییر باشیم.دنیای خود را با استفاده از سنجه‌ها و آموزش‌های ما از درون به بیرون متحول کنید.

 • روح و روان مهمترین دارایی ما

  خودشناسی تنها اولین گام در رشد و پیشرفت شخصی و سازمانی است. می‌شود در کوه و غار تنهایی نشست تا بینش خودش به سراغ ما بیاید، اما لزومی به تحمل این مشقت‌ها نیست، اگر همراه داشته باشید.
  دوره های آموزشی حضوری مرکز مبنا، گامی بلند در جهت توسعه شایستگی های شخصی و شغلی

 • شناخت انسان و سازمان

  روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشی بین رشته‌ای و پیشرو است. در دنیای جدید کوشش و خطا برای اختراع دوباره چرخ معنایی ندارد. هر راه‌حل جدید براساس دانش قبلی شکل می‌گیرد. راه‌حل‌های علمی را از ما بخواهید.
  به این مقدار اکتفا نکرده ایم و سعی کرده ایم مرزهای جدیدی در حوزه خدمات معرفی کنیم.

 • شناخت ما

  هر کسی را نه از ابزارها و دارایی‌اش بلکه از ریشه‌ها و میوه‌اش می‌شناسند.
  آن چه ساخته‌ایم و ارایه می‌کنیم از اعتقاد و باورهایمان ناشی می‌شود، با افتخار در خصوص آن‌ها نوشته‌ایم.

 • همیشه هم‌فکری بهتر جواب می‌دهد.

  مشورت گرفتن یعنی کمک گرفتن برای کمک کردن به خود.
  فرآیند مشاوره را آسان‌تر کرده‌ایم تا فرهنگ مشورت گرفتن از متخصص را جانشین، بهره‌جویی از نیازهای دیگران کنیم. دانش تخصصی ما درنهایت سهولت در اختیار شماست.

مشتریان خدمات سازمانی ما