اعضای اصلی | همکاران

اعضای اصلی

رضا ملکیمسئول فنی , صاحب امتیاز

کارشناس ارشد روانشناس صنعتی و سازمانی | رزومه
هاله آزرمیعضو هیئت مدیره

دکترای روانشناسی و زوج درمان‌گر | رزومه

همکاران

بنابر اصل گزیده کاری و دقت، همه همکارانی که در فهرست زیر قرار دارند، اول از طرف سازمان بهزیستی مورد تایید قرار گرفته اند و پس از آن ضمن کسب تجربیات و همکاری مداوم با ما دانش، توانایی و مهارت های لازم برای فعالیت در مرکز را طی مراحل مختلف به اثبات رسانده اند.

برو اول صفحه

محمد اصلان‌پور

گروه همکاران تخصصی

کارشناس مدیریت صنعتی و کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی | رزومه

عکس

شبنم جوانمرد

گروه همکاران تخصصی

کارشناس، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و دانشجوی دکترای روانشناسی | رزومه

عکس

سهیلا ملک مختاری

گروه همکاران تخصصی

کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی |

هاله رفیع زاده

گروه همکاران تخصصی

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی | رزومه

%d8%b9%da%a9%d8%b3

محبوبه احمدی

گروه همکاران درمانی

کارشناس کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی | رزومه

سپیده شهبازی

گروه همکاران تخصصی

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی | رزومه

برو اول صفحه

این فهرست در اولین فرصت به روز رسانی خواهد گردید. این فهرست شامل همکاران پروژه ای نیست.