برای چه کاری به این صفحه آمده اید؟

حمایت مالی | تعرفه خدمات مشاوره | چاپ و ارسال گواهی آموزشی

حمایت مالی
تعرفه خدمات مشاوره
چاپ و ارسال گواهی‌نامه آموزشی

صفحه تماس با ما

راهنمای پرداخت

  • حتما در بخش توضیحات موضوع و دلیل پرداخت را ذکر نمایید.
  • در قسمت اطلاعات فردی در صورتی که درخواست چاپ و ارسال گواهی‌نامه آموزشی مرتبط با دوره‌های مجازی را دارید، کلیه اطلاعات می‌بایست منطبق بر اطلاعات کارت ملی باشد
  • هزینه پست را با گرد کردن ۱۰۰۰ تومانی کل هزینه به بالا مطابق فرمول بالا در نظر بگیرید.
  • کلیه مشخصات فردی شما درست مانند اطلاعات مراجعان حضوری ما کاملا محرمانه تلقی می‌شود و مشمول محرمانگی رابطه مراجع و روانشناس است.
  • با توجه به نوع خدمات مالی آنلاین بین پرداخت اشتباه و بازگشت هزینه ممکن است چند روز تا دوهفته فاصله وجود داشته باشد که با کسر هزینه های مالی امکان بازگرداندن مبلغ تا حداکثر ۱۰ روز پس از پرداخت وجود دارد.
  • هزینه آموزش های حضوری تنها در صورت عدم تشکیل کلاس با فاصله یک هفته قابل بازگرداندن هستند.
  • ذر مورد دوره‌های آموزش حضوری تضمینی مطابق اطلاع رسانی عمل می گردد.

تومان