بروشور خدمات تخصصی و از پیش تعریف شده مبنا را از طریق لینک های زیر مشاهده و دریافت نمایید

گزینش کارمند مبنا

مصاحبه مبنا

آموزش مبنا

مبنا ۳۶۰

توسعه و پرورش کارمند مبنا

تجزیه و تحلیل و الگوی شغل مبنا

 

روی هریک از عناوین و موضوعات می‌توانید کلیک کنید.

گزینش کارمند مبنا

از بین متقاضیان بهترین‌ها را استخدام کنید.

بازگشت به فهرست بالا

مصاحبه مبنا

تصمیم درست براساس اطلاعات درست گرفته می‌شود.

بازگشت به فهرست بالا

آموزش مبنا

نیروی کار دلخواه خود را ایجاد کنید.

بازگشت به فهرست بالا

مبنا ۳۶۰

راه حلی برای توسعه فردی مدیران و سرپرستان

بازگشت به فهرست بالا

توسعه و پرورش کارمند مبنا

چگونه به شکلی موثر نیروی کار خود را پرورش دهیم.

بازگشت به فهرست بالا

تجزیه و تحلیل و الگوی شغل مبنا

خلق الگویی بهینه برای فرآیندهای منابع انسانی

بازگشت به فهرست بالا

در هر حالت می‌توانید با ما مشورت کنید  تماس با ما

گزینش و کارگماری
نیاز به سیستم استخدامی: مطالعه موردی
مدیریت عملکرد
نیاز به سیستم مدیریت عملکرد: مطالعه موردی
مدیریت استعداد و جانشین پروری
نیاز به برنامه‌ریزی پیشرفت: مطالعه موردی
آموزش و توسعه
نیاز به آموزش و توسعه سرمایه انسانی: مطالعه موردی
استراتژی و اندازه گیری استعداد
نیاز به خدمات استراتژی و برنامه ­ریزی استعداد: مطالعه موردی
تعدیل سازنده
نیاز به تعدیل سازنده: مطالعه موردی
اندازه‌گیری و متره‌منابع‌انسانی و داده‌کاوی
برنامه جامع کار- زندگی متعادل
مداخله در بحران

در هر حالت می‌توانید با ما مشورت کنید  تماس با ما