فیلم‌های جلسات رواندرمانی گلوریا

در یک جلسه رواندرمانی چه می گذرد؟ اولین پاسخ این است که بستگی به مراجع و رواندرمان‌گر دارد. خوب حالا اگر مراجع مشکل سازگار شدن با وضعیت طلاق و ارتباطات جنسی پس از آن، ارتباط با دختر خردسال حاصل زندگی مشترک قبلی و سردرگمی برای شروع زندگی جدید داشته باشد و با سه  رواندرمان‌گر بزرگ که بنیان‌گذاران مکاتب رواندرمانی مراجع-محور، گشتالت و عقلانی-هیجانی باشند. ما به لطف سری فیلم های…

مروری بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

ویلیام گلاسر (۱۹۲۵-۲۰۱۳،William Glasser) پس از گرفتن لیسانس مهندسی شیمی، ابتدا روانشناسی بالینی و سپس روانپزشکی خواند. برخلاف سنت روانپزشکی و روانشناسی بالینی آن زمان که رویکردی درمانی و در واقع بیماریابی و آسیب شناسانه عمدتا فرویدی داشتند به کار تدوین نظریه های شناختی کنترل، واقعیت درمانی و انتخاب پرداخت. اهم علایق او عبارتند از مسئولیت‌پذیری، مواجهه با واقعیت و پذیرش نتایج انتخاب ها. از جمله ویژگی های گلاسر علاقه…

تحقیق و پژوهش (مرور مدلهای توسعه کارکنان۵)

  مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین…

آموزش رسمی (مرور مدلهای توسعه کارکنان۴)

مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین روش…

درگیرسازی کارکنان در فرآیند توسعه (مرور مدلهای توسعه کارکنان۳)

مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین روش…

مشاهده و ارزیابی (مرور مدلهای توسعه کارکنان۲)

مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین روش…

هدایت فردی (مرور مدلهای توسعه کارکنان۱)

مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین روش…

خطاهای متداول در مصاحبه های استخدامی و ارزیابی (ویدئو کامل)

 همین خطاهای معمول باعث کاهش دقت و کیفیت اطلاعات لازم برای ارزیابی و در نتیجه موجب تصمیم سازی اشتباه می گردند. هزینه های ناشی از این خطا ها گاهی مدت ها پس از وقوع آن ها رخ می دهد و به صورت مضمن توان رقابتی سازمان را هدف قرار می دهد. *** فراموش نکنیم که آگاهی فقط، اولین گام در مسیر حل علمی و دقیق مسایل است.   برای مطالب…

زیربنای قدرت

سالیان پیش در اوایل دهه هشتاد شمسی مقاله ای در یک نشریه دانشجویی نوشتم با عنوان ” مبارزه در دوران پایان انقلاب های بزرگ ” ،یادش به خیر سر پر شوری داشتیم. به هر حال در آن جا به مساله دستیابی به قدرت برای افراد بدون قدرت پرداختم، تلاشی خود جوش بود که زیربنای بسیاری از تحولات آینده از جمله بهار عربی و تحولات کشور خودمان و موارد مشابه را…

چطور می شود یک مشاور سازمانی را خراب کرد؟

در فضای بی اعتماد کسب و کار این روزها مشاوران سازمانی یکی از منفورترین افراد در سازمان هایی هستند که دچار بحران مدیریت- رهبری هستند. در این سازمان ها بیش و پیش از آن که پرسیده شود مشاور کیست و چه می گوید نقطه کانونی توجه به این مساله است که ” چه کسی این آدم را آورده است؟” حالا رابطه دیگران با این مشاور نگون بخت این گونه تعریف…