تعریف دوره

اطلاعات کلی دورهمخاطبانهدف دورهطول دوره فرآیند آموزشی دورهمنابع

ایمنی مبتنی بر رفتار به شناسایی روش‌ها و اقدامات مدیریتی بازمی‌گردد که رفتار نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این برنامه به شناخت و ادراکی بازمی‌گردد که رفتارهای ما را به‌گونه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد تا امکان کاهش ریسک فراهم شود و چالش‌های ناشی از رفتارهای غیر ایمن را کمتر شاهد باشیم و به خاطر بسپاریم.

ایمنی مبتنی بر رفتار

این برنامه به شناخت بهتر شما از ایمنی مبتنی بر رفتار کمک می‌کند و تکنیک‌هایی را معرفی می‌کند که شما می‌توانید در انجام وظایف و مسئولیت‌های روزمره خود از آن‌ها بهره بگیرید.

مخاطبان این دوره آموزشی در مرحله اول سرپرستان و مسئولین گروه های کاری هستند ولی برای هر فردی که نیازمند شناخت کلی از موضوع دوره باشد، مفید خواهد بود.

هدف اصلی این دوره آموزشی گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار و ارایه اطلاعات اولیه در این خصوص به کارکنان سازمان‌ها  می باشد.
اهداف آموزشی کمک به شما مشارکت کننده گرامی است تا:
• رفتار را تعریف و بهتر درک کنید، هدف و زاویه دید برنامه ایمنی مبتنی بر رفتار را شناسایی کنید.
• توانایی شناخت تمایز بین نقش و مسئولیت های سرپرستی را با سایر کارکنان در این زمینه
• شناسایی عوامل موثر در حادثه (اعم از عوامل محیطی و فردی)

بین ۱:۳۰ تا ۲ ساعت

عناوین فصول

فصل اول:مبانی
فصل دوم:نقش شما به عنوان سرپرست یا مسئول تیم
فصل سوم:شناخت تیم خود و رفتارهای آن ها
فصل چهارم:انگیزه دادن به تیم

 1. ثبت نام در سایت (نام و نام خانوادگی کامل و فارسی را وارد کنید، چون همین عنوان در مدرک شما قید می شود) عضویت در سایت
 2. ثبت نام در دوره شما می بایست نام‌نویسی در سایت (عضویت) کرده باشید تا در این دوره ثبت نام کنید
 3. پیش بردن برنامه درسی
 4. دروس این دوره:
 5. از این جا شروع کنید. اولین درس: ۱ فصل اول: مبانی بخش یک
 6. پاسخ دادن با آزمون
 7. دریافت گواهی شرکت در دوره
  • در صورت تکمیل دروس، انجام الزامات دوره در همین صفحه قادر به مشاهده و دریافت آن خواهید بود
  • این محتوا متعلق به کاربرانی است که در سایت نام‌نویسی کرده و عضو سایت شده‌اند.
 8. در صورت نیاز اقدام برای چاپ و ارسال گواهی آموزشی چاپی اقدام برای چاپ و ارسال

منابع دوره آموزشی و نمونه های تجربی

ویژگی‌های دوره آموزشی

نوع دورهمشخصات محتوا
حل مساله
توانمندساز

تمرین و کار عملی
ارزیابی پایانی
دشواری مفاهیم
نیاز به تایید مدرس
(ثبت نام با مجوز مدرس)
گواهی آنلاین
قابل به اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی
امکان ارایه گواهی چاپی

لینک ثبت نام در دوره

شما می بایست نام‌نویسی در سایت (عضویت) کرده باشید تا در این دوره ثبت نام کنید

پیشرفت شما در این دوره