رانه‌ها (الگوی انگیزش – سبک های کاری) Drivers

  توضیحات رانه‌ها(۲۰۰۸) فشارهای درونی ناهشیاری هستند که ما را به انجام کارها به شیوه‌های خاصی درزمینه سرعت، کامل بودن، کمتر احساساتی شدن و … وا‌می‌دارند. اغلب اوقات و البته نه همیشه درزمینه دستیابی به اهداف کمکی به ما نمی‌کنند و متناسب با آن‌ها نیستند چون رانه‌ها بیشتر به پاسخ دادن به نیازهای درونی گرایش دارند تا واکنش نشان دادن به رویدادهای واقعی. رانه‌ها نشانه‌های بیرونی هستند که فرآیندها درونی…

من-نگار Ego-gram

  توضیحات من (اگو) چیست؟ در تحلیل روابط متقابل از این لغت به معنای آنچه ما را از دیگران متمایز می‌کند، استفاده می‌شود. مثلاً من این‌جوری هستم یا من این‌طور نیستم. بر همین اساس درآن‌واحد به مجموعه‌ای از رفتارها و افکار شخصیتی افراد اشاره دارد. تعریف برن از جایگاه من:اریک برن پایه‌گذار تحلیل رفتار متقابل، جایگاه من را به‌صورت الگویی پایدار از احساسات و تجارب که مستقیماً به نحوه رفتار…

تیپ شناسی دیسک DiSC Profiler

  توضیحات در صورت تمایل به مطالعه توضیحات تاریخی روی تب زیر کلیک کنید. در صورتی که با این مدل آشنا هستید می توانید مستقیما به بخش سوالات بروید. دیسک در نهایت با توجه به زمینه نظری آن، یعنی دیدگاه مارستون که شخصیت انسان بسیار پیچیده و غیر قابل اندازه گیری است،  یک ارزیابی رفتاری است. در این رویکرد که با شخصیت انسان به عنوان یک جعبه سیاه برخورد می…

ابزار سبک‌های حل‌تعارض توماس-کیلمن Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument-TKI

  توضیحات تعارض و مذاکره دو پای ثابت محیط‌های اجتماعی و از جمله محیط‌های شغلی هستند. ابزار سنجش سبک‌های حل تعارض توماس-کیلمن (TKI) رفتارهای معمول در موقعیت‌های تعارض آمیز را ارزیابی می‌کند و آن‌ها را براساس دو بعد جرات‌ورزی یا صراحت و همکاری یا ملاحظه‌کاری توصیف و تحلیل می‌کند. اطلاعات حاصل از TKI به خوبی جزییات مرتبط با چگونگی استفاده اثربخش فرد از سبک‌‌های مختلف حل تعارض را به فرد…

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی NEO-FFI

  توضیحات پرسشنامه NEO یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است. در واقع در ساخت این پرسشنامه از آخر به اول حرکت شده است به این معنی که اول سنجش های مرتبط با صفات فراگیر از طریق پرسشنامه انجام شد. بعد براساس تیمار های آماری و تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل شناسایی شد.  در گام بعدی عوامل تحلیل محتوا شدند و … و…

هوش چندگانه گاردنر Gardner’s Multiple Intelligences

  توضیحات هوش به صورت کلی به عنوان استعداد یا توان عملکرد تعریف می شود و حالا با توجه به حیطه عملکردی انواع مختلفی مثل هوش کلامی، هوش تجسم فضایی و …. البته موردی که اخیرا خیلی باب شده است، هوش تجاری تعریف می شوند. هوش عمومی یا آی کیو هم براساس ابزار آن تعیین می شود مثلا آی کیو تست ریون بر توجه به اطلاعات، پیدا کردن الگوها و…

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

  توضیحات آیزنک فعالیت در زمینه آزمون سازی را از سال ۱۹۴۷ آغاز کرد و در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روان رنجوری N و برونگرایی-درونگرایی توجه داشت. وی پس از دو بعد اولیه، بعد سومی را به آن ها افزود و آن را روان پریشی P نام نهاد. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیزنک را در شخصیت تشکیل می دهند. آیزنک و لانگ (۱۹۸۶) خاطر…

سنخ نمای مایرز بریگز فرم ام MBTI stepI formM

توضیحات سنخ نمای مایرز-بریجز حاصل حدود یک قرن تحقیق و تفحص علمی و پر مصرف ترین ابزار برای درک تفاوت های شخصیتی به هنجار است. این ابزار رفتارها، منش، طرز فکر و به طور کلی الگوهای اساسی کارکردهای بشری را آشکار و تبیین می کند. نسخه اولیه این آزمون شخصیتی توسط کاترین و ایزابل بریجز در دهه ۱۹۲۰ براساس دیدگاه یونگ روانشناس صاحب سبک تهیه شد و از آن زمان…