به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی استرس

دوره آموزش مجازی پویایی در گروه ها

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

توضیحات

ارزش‌ها بنابر تعریف شوارتز اهداف فراموقعیتی هستند که به عنوان اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. ماهیت و اهمیت ارزش ها را می توان در شش مقوله زیر جمع بندی نمود:

 1. ارزش ها با عواطف و هیجان‌ها پیوندی ناگسستنی دارند.
 2. ارزش ها اهداف مطلوبی را که موجب انگیزش می شوند، نشان می دهند.
 3. ارزش ها فراتر از اقدام یا موقعیتی خاص عمل می کنند.
 4. ارزش ها به عنوان شاخص و استاندارد به کار گرفته می شوند.
 5. اهمیت و اولویت بندی ارزش ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
 6. اهمیت نسبی مجموعه های ارزشی عملکرد و فعالیت های فرد را هدایت می کند.

تفاوت های فردی و سازمانی در این زمینه تحت تاثیر عواملی مانند سن، جنسیت، آموزش و سطح اجتماعی (درآمد) است. براساس ارزش های هر فرد می توان رفتار فرد را پیش بینی نمود که حاصل فرآیندهای وصل (Linkijng Processes) است. فرآیندهای وصل عبارتند از فعال‌سازی ارزش، ارزش به عنوان منبع انگیزش، مداخله ارزش ها در توجه، ادراک و تفسیر موقعیت ها و نقش ارزش ها در برنامه ریزی فعالیت ها.

نتایج و تفسیر آن ها

مدل ارزش های شوارتز حاصل بررسی و مطالعات متعدد در بیش از ۴۰ کشور و ۱۲ زبان مختلف است. شوارتز طی بیش از بیست سال مطالعه پژوهش ابزارهای مختلفی برای سنجش ابزارها طراحی نموده است که «تصویر ارزش‌ها» در سه فرم ۲۱، ۴۰ و ۵۸ سوالی از بهترین آن ها هستند. سازگار با فرهنگ ها گوناگون هستند و مطالعات متعدد داخلی و خارجی علاوه بر تایید مدل (روایی)، پایایی مطلوبی نیز برای این ابزار گزارش کرده اند که از جمله می توان به داریاپور (۱۳۸۶) در مورد بررسی مدل اشاره نمود.

با اجرای این پرسشنامه علاوه بر نمرات ارزش های دهگانه مدل شوارتز، پویایی (داینامیسم) ارزش های فردی آزمودنی بررسی و گزارش می شود.

راهنمای اجرا

 • در ادامه چهل سوال به شما ارایه می گردد که در هر مورد برحسب میزان تطابق آن با تصویری که از خود دارید یا فکر می کنید دیگران از شما دارند،  براساس مقیاس زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.
 • اصلا شبیه من نیست=۱
 • شبیه من نیست=۲
 • خیلی کم شبیه من است=۳
 • تا حدودی شبیه من است=۴
 • شبیه من است=۵
 • خیلی شبیه من است=۶
 • فرض کنید مقابل یک آیینه ایستاده اید و سعی می کنید تصویر خودتان را برای خودتان توصیف کنید.
 • تصویر واقعی خود را توصیف کنید و نه آن تصویری که دوست دارید یا به نظرتان درست می آید.
 • برعکس بسیاری دیگر از پرسشنامه های روانشناختی، تا می توانید در انتخاب پاسخ دقت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.فکر کردن به ایده های جدید و خلاق بودن برایش مهم است. دوست دارد کارها را به روش ویژه خودش به انجام برساند. *
2.برایش مهم است که ثروتمند باشد. می خواهد پول و اشیاء قیمتی زیادی داشته باشد. *
3.از نظر او رفتار برابر با همه افراد بشر مهم است. او باور دارد که همه افراد می بایست از فرصت های برابر برخوردار باشند. *
4.نشان دادن توانمندی ها برایش خیلی مهم است. دوست دارد دیگران او را تحسین کنند. *
5.برایش مهم است که در محیطی امن زندگی کند. از هرچیزی که امنیت او را خدشه دار کند اجتناب می کند. *
6.به نظرش انجام چیزهای مختلف در زندگی مهم است. همیشه به دنبال چیزهای جدید و آزمودن آن ها است. *
7.او باور دارد که افراد می بایست کاری را که به آن ها گفته می شود را انجام بدهند. او این طور فکر می کند که مردم باید همیشه از قوانین پیروی کنند، حتی زمانی که کسی مراقب آن ها نیست. *
8.شنیدن حرف کسانی که متفاوت از او فکر می کنند برایش مهم است. حتی وقتی که با آن ها مخالف است همچنان مایل به درک و فهمیدن آن ها است. *
9.این موضوع برایش مهم است که نباید از داشته های خود ناراضی باشد و بیشتر بخواهد. او باور دارد که مردم می بایست از همان چیزهایی که دارند راضی و شکر گزار باشند. *
10.از هر فرصتی که بتواند برای تفریح استفاده می کند. برایش مهم است که چیزی به او احساس لذت بدهد. *
11.این که خودش در مورد کارهای خودش تصمیم بگیرد برایش اهمیت دارد. دوست دارد در برنامه ریزی و انتخاب فعالیت هایش آزاد باشد. *
12.کمک کردن به افراد دور و برش برایش خیلی مهم است. مراقب سلامت و بهزیستی آن ها است. *
13.خیلی موفق بودن برایش مهم است. دوست دارد دیگران را تحت تاثیر قرار بدهد. *
14.برایش مهم است کشورش جای امنی باشد. فکر می کند که حکومت می بایست مراقب تهدیدهای داخلی و خارجی باشد. *
15.دوست دارد ریسک کند. همیشه به دنبال ماجراجویی است. *
16.این که همیشه رفتار مناسبی داشته باشد برایش اهمیت دارد. از این که کاری بکند و دیگران به او بگویند که اشتباه بوده است، اجتناب می کند. *
17.برایش مهم است که مسئول دیگران باشد و به آن ها بگوید که چه کار کنند. می خواهد مردم کاری را بکنند که او می گوید. *
18.برای پایبندی به دوستانش اهمیت قایل است. خودش را وقف افراد نزدیکش می کند. *
19.او قویا باور دارد که انسان ها باید مراقب طبیعت باشند. نگهداری از محیط زیست برای او اهمیت دارد. *
20.اعتقادات مذهبی برایش مهم است. تمام تلاشش را می کند تا الزامات و واجبات مذهبش را رعایت کند. *
21.برایش مهم است که امور سازماندهی شده و درست باشند. واقعا از آشفتگی خوشش نمی آید. *
22.توجه به دنیای اطراف برایش مهم است. کنجکاوی و درک همه جور چیزی را دوست دارد. *
23.او معتقد است که همه افراد دنیا می بایست در هماهنگی زندگی کنند. تبلیغ صلح بین همه گروه های دنیا برایش اهمیت دارد. *
24.فکر می کند بلندپروازی خیلی اهمیت دارد. می خواهد استعدادهایش را نمایش بدهد. *
25.فکر می کند بهترین راه انجام کارها روش سنتی آن است. رعایت قواعد فقهی و مذهبی که می داند، برایش اهمیت دارد. *
26.کیف کردن از لذایذ زندگی برایش مهم است. «اتلاف» را دوست دارد. *
27.پاسخ گویی به نیازهای دیگران برایش مهم است. تلاش می کند از آشنایان حمایت کند. *
28.او معتقد است که همیشه باید به والدین و افراد بزرگتر احترام بگذارد. این که فردی حرف گوش کن باشد برایش مهم است. *
29.او می خواهد که با همه عادلانه رفتار شود، حتی کسانی که نمی شناسد. دفاع از افراد آسیب پذیر و ضعیف جامعه برایش مهم است. *
30.غافلگیری را دوست دارد. زندگی جالب داشتن برایش مهم است. *
31.به سختی تلاش می کند تا مریض نشود. سلامت ماندن برایش خیلی مهم است. *
32.جلو زدن از زندگی برایش مهم است. با جد وجهد می کوشد کارها را بهتر از بقیه انجام بدهد. *
33.بخشش کسانی که به او بد کرده اند برایش مهم است. سعی می کند خوبی های آن ها را ببیند و کینه به دل نگیرد. *
34.برایش مهم است که مستقل باشد. دوست دارد کارهایش به خودش بستگی داشته باشد. *
35.حکومت مستقر و پایدار برایش مهم است. حفاظت از نظم اجتماعی یکی از دغدغه هایش است. *
36.همیشه و با همه مودب بودن برای او اهمیت دارد. تلاش می کند که هرگز موجب مزاحمت یا رنجاندن دیگران نباشد. *
37.واقعا می خواهد که از زندگی لذت ببرد. داشتن اوقات خوش برای او بسیار مهم است. *
38.متواضع و فروتن بودن برایش مهم است. تلاش می کند از جلب توجه دیگران به دور باشد. *
39.همیشه می خواهد تنها کسی باشد که تصمیم می گیرد. او دوست دارد راهبر بقیه باشد. *
40.سازگاری و همراهی با طبیعت برایش مهم است. او معتقد است که انسان نباید طبیعت را تغییر دهد. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

سن شما براساس سال

در صورت ادامه تحصیل مقطع خود را انتخاب نمایید

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

در صورت شرکت به صورت سازمانی، اطلاعات فردی در اختیار سازمان قرار نخواهد گرفت.صرفا برای حضور و غیاب

2 دیدگاه برای “تصویر ارزش‌ها PVQ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *