ثبت نام در دوره های حضوری مبنا

مهارت های سیاسی در کار
دوره جامع تربیت کارشناس جذب و استخدام
کاربرد تست های روانشناختی شخصیت در منابع انسانی
021-86037366

توضیحات

نظریه رهبری تحولی یکی از محبوب ترین و مورد مطالعه قرارگرفته ترین نظریه های رهبری است ( باس ، ۱۹۸۵ ؛ باس و آویلیو ، ۱۹۹۴ ) که برمبنای کار برنز (۲۰۰۳ ،۱۹۷۸) شکل گرفته است. در این سبک رهبری، رهبران افکار و نگرش‌های پیروانشان را تغییر می دهند و آنان را برای سطوح بالاتری از تلاش و عملکرد بر می انگیزند. آن ها توانایی جهت دهی حول چشم انداز مشترک و تشویق ایشان به جهد و تلاش  برای اجرا و تکمیل آن را دارند.

رهبرانی که سبک رهبری تحولی را به نمایش می گذارند ، واجد چهار ویژگی هستند که به ابعاد رهبری تحولی یا چهار I رهبری تحولی شناخته می‌شوند:

  1. ملاحظه فردی[Individualized consideration]
  2. شبیه سازی یا ترغیب ذهنی [Intellectual stimulation]
  3. انگیزیش الهام بخش[Inspirational motivation]
  4. نفوذ آرمانی[Idealized influence]

از جمله کاربردهای پرسشنامه MLQ می‌توان به آموزش رهبری، مربی گری مدیریتی، پیمایش ۳۶۰ درجه مدیران و ابزار سایکومتریک کانون‌های ارزیابی توسعه‌ای کارکنان و مدیران اشاره نمود.

نتایج و تفسیر آن ها

پرسشنامه چند عامل رهبری (MLQ) توسط باس و آولیو (۱۹۹۵، بازنگری ۲۰۰۳) مشتمل بر ۱۲خرده مقیاس سبک رهبری است و سه سبک رهبری تحولی ، رهبری مبادله ای  و رهبری بی خاصیت را می سنجد. مشخصات روانسنجی ترجمه این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر نمرات طیف رهبری (۱۲ خرده مقیاس)، سبک رهبری غالب آزمودنی به همراه توضیحات و نمودار خرده مقیاس‌ها ارایه می‌گردد.

راهنمای اجرای پرسشنامه

قضاوت نمایید که هر جمله با چه فراوانی‌ای در خصوص شما یا فردی که ارزیابی می‌کنید صدق می‌کند.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.در مقابل تلاش های دیگران به آن ها یاری می رسانم. *
2.فرض های اساسی خود را مجدداً بررسی می کنم تا از تناسب آن ها اطمینان حاصل نمایم. *
3.از مداخله اجتناب می ورزم مگر وقتی که مشکلات جدی ای پیدا کنم. *
4.توجهم را بر بی نظمی ها ، خطا ها ، استثنا ها و انحرافات از ضوابط و ملاک ها متمرکز می کنم. *
5.از درگیری در مسائل مهمی که پیش می آیند اجتناب می کنم. *
6.درباره مهم ترین ارزش ها و باورهایم صحبت می کنم. *
7.زمانی که به وجودم نیاز است در دسترس نیستم. *
8.به هنگام حل مسائل دیدگاه های مختلف را جویا می شوم. *
9.از آینده به نحوی خوشبینانه صحبت می کنم. *
10.در دیگران به خاطر داشتن ارتباط با من ، احساس غرور و افتخار ایجاد می کنم. *
11.با کلمات مشخص ، روشن می سازم که چه کسی مسئول دستیابی به اهداف عملکرد است. *
12.پیش از آن که اقدامی به عمل آورم منتظر می مانم تا کارها خراب شود. *
13.با شور و شوق درباره آن چه که باید انجام بگیرد ، صحبت می کنم. *
14.اهمیت پیدا کردن درک و فهمی جدی از داشتن هدف را روشن می سازم. *
15.در کار آموزش و مربی گری وقت صرف می کنم. *
16.روشن می سازم که پس از حصول اهداف عملکرد ، فرد دریافت چه چیز را می تواند انتظار داشته باشد. *
17.به ضرب المثل ” سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند” اعتقاد راسخ دارم. *
18.از منافع خود به خاطر خیر و صلاح گروه صرف نظر می کنم. *
19.با دیگران نه به عنوان عضوی از یک گروه ، بلکه به عنوان یک فرد رفتار می کنم. *
20.نشان داده ام که تا مشکلات حاد و مزمن نشوند ، دست به اقدام نمی زنم. *
21.به گونه ای رفتار می کنم که احترام دیگران را به خود جلب نمایم. *
22.همه توجهم را در جهت رفع خطا ، شکایات و شکست ها متمرکز می سازم. *
23.پیامد های اخلاقی تصمیم ها را در نظر می گیرم. *
24.همه خطا ها را پیگیری می کنم. *
25.مفهومی از قدرت و اطمینان را به نمایش می گذارم. *
26.چشم انداز روشنی از آینده توصیف می کنم. *
27.شکست ها را مورد توجه قرار می دهم تا استانداردها حاصل شوند. *
28.از تصمیم گیری اجتناب می ورزم. *
29.به هر فرد با دیدی می نگرم که نیاز ها ، توانایی ها و بلند پروازی هایش با دیگران متفاوت است . *
30.دیگران را وامی دارم تا از زوایای مختلف به مسائل نگاه کنند. *
31.به دیگران کمک می کنم تا نقاط قوت خود را تقویت کنند. *
32.راه های تازه ای از نحوه انجام دادن کارها را پیشنهاد می کنم. *
33.پاسخ گویی به پرسش های فوری و فوتی را به تاخیر می اندازم. *
34.بر اهمیت داشتن درکی گروهی از ماموریت سازمانی تاکید می ورزم. *
35.وقتی دیگران انتظارات را برآورده می سازند ، رضایت خاطرم را ابراز می دارم. *
36.ابراز اطمینان می کنم که اهداف برآورده خواهند شد. *
37.در برآورده ساختن نیازهای شغلی دیگران اثربخش هستم. *
38.شیوه هایی از رهبری را به کار می گیرم که خشنود کننده اند. *
39.دیگران را وامی دارم تا بیش از حد انتظار خود کار کنند. *
40.به عنوان نماینده دیگران در رابطه با مقامات بالا کارآمد هستم. *
41.با دیگران به روشی رضایت بخش کار می کنم. *
42.انگیزه دیگران را برای موفقیت بالا می برم. *
43.در برآوردن خواسته های سازمانی اثربخش هستم. *
44.اشتیاق دیگران را به سخت تر کارکردن افزایش می دهم. *
45.گروهی را که رهبری می کنم اثربخش است. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

سن شما براساس سال

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

در صورت ادامه تحصیل مقطع خود را انتخاب نمایید

چه کسی را ارزیابی نموده اید؟

در صورت شرکت به صورت سازمانی، اطلاعات فردی در اختیار سازمان قرار نخواهد گرفت.صرفا برای حضور و غیاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *