توضیحات

سنجش و آشنایی با سبک های تصمیم گیری عمومی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پختگی فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه فردی و سازمانی باشد. مدیری که سبک تصمیم‌گیری خود و کارکنانش را می‌شناسد یا هر فرد دیگری که نقاط قوت و ضعف خود در تصمیم گیری را می‌شناسد، مطمئنا گامی بزرگ در جهت رهایی از استرس، دفاع از تصمیم گیری های انجام شده توسط وی و توجیه و اقناع دیگران برداشته اند.

پنج سبک عمومی تصمیم گیری عبارتند از: سبک عقلانی، سبک شهودی، سبک وابستگی، سبک آنی و سبک اجتنابی است.

نتایج و تفسیر آن‌ها

پرسشنامه حاضر حاصل مطالعه اسکات و بروس (۱۹۹۵) که پس از ترجمه بارها توسط پژوهشگران داخلی مورد استفاده قرار گرفته است و مشخصات روانسنجی آن مطلوب گزارش شده است.

با تکمیل این پرسشنامه سبک تصمیم گیری غالب و نمرات و نمودار مرتبط به شما ارایه خواهد گردید.

راهنمای اجرا

  • عبارات ذیل را با دقت مطالعه نموده و پاسخی را که به بهترین شکل شما را توصیف می‌کند انتخاب نمایید.
  • پاسخ‌های خود را براساس آن گونه که هستید ارایه نمایید و نه آن طوری که دوست دارید باشید.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.در هنگام تصمیم‌گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می‌کنم. *
2.بدون نظرخواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم. *
3.در هنگام تصمیم‌گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم‌تر است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشته باشم. *
4.برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم‌گیری قادرم منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم. *
5.در تصمیم‌گیری‌های مهم براساس آن‌چه که دیگران می‌گویند عمل می‌کنم. *
6.از تصمیم‌گیری‌ها طفره می‌روم، چراکه فکر کردن راجع به آن‌ها مضطربم می‌کند. *
7.همه تصمیمات را می‌توان با یک روش کاملا منطقی و نظام‌مند اتخاذ نمود. *
8.در هنگام تصمیم‌گیری کاری را انجام می‌دهم که در همان لحظه‌ی آنی فکر می‌کنم درست است. *
9.به صورت فی‌البداهه تصمیم‌گیری می‌کنم. *
10.زمانی که با تصمیمات مهم مواجه می‌شوم دوست دارم کسی را داشته باشم که مرا در مسیر صحیح هدایت کند. *
11.در تصمیم‌گیری‌های اضطراری (فوری) نیازمند تفکر کاملا دقیق هستم. *
12.در هنگام تصمیم‌گیری به احساسات و عکس العمل‌های درونی خود اعتماد می‌کنم. *
13.در هنگام تصمیم‌گیری می‌توانم به تنهایی تمامی گزینه‌های مختلف را شناسایی و بررسی کنم. *
14.از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری می‌کنم مگر این که اجباری در این زمینه وجود داشته باشد. *
15.بدون پیش‌زمینه قبلی تصمیم‌گیری می‌کنم. *
16.در هنگام تصمیم‌گیری بر قوه ادراک درونی خود تکیه می‌کنم. *
17.تصمیماتی را اتخاذ می‌کنم که احساس می‌کنم درست هستند. *
18.در هنگام تصمیم‌گیری به کمک دیگران نیاز دارم. *
19.تا آنجایی که امکان‌پذیر باشد تصمیم‌گیری را به تعویق می‌اندازم. *
20.تصمیمات را بدون تامل قبلی و در همان لحظه مواجه شدن بامشکلات اتخاذ می‌کنم. *
21.از اتخاذ تصمیمات مهم طفره می روم. *
22.احساس می‌کنم بدون حمایت دیگران نمی‌توانم تصمیم‌گیری کنم. *
23.تصمیمات مهم را در آخرین لحظات اتخاذ می‌کنم. *
24.در هنگام تصمیم‌گیری سریعا تصمیم خود را اتخاذ می‌کنم. *
25.در شرایط بحرانی و مبهم کاملا بر مبنای منطق (به صورت عقلانی) تصمیم‌گیری می‌نمایم. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

سن شما براساس سال

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل MBTI می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل EPQ می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اختیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *