به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی استرس

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

توضیحات

creationاسترس همراه همیشگی ما است. زندگی بدون استرس معنایی به جز مرگ ندارد. واکنش های مرتبط با استرس در سطح فیزیولوژیک به ما کمک می کند تا برای واکنش به محیط اطراف آماده گردیم. استرس منفی و بالاتر از حد مطلوب موجب فرسودگی و عوارض جسمانی و روانی زیادی می باشد. استرسور ها یا فشارزا ها از منابع مختلفی ناشی می شوند. شناخت منابع استرس در محیط کار اولین گام در جهت کنترل و تبدیل آن به وضعیتی با تاثیر مثبت بر روحیه افراد حاضر در این محیط اجتماعی است. پرسشنامه زیر ابزار مناسبی برای شناسایی منابع استرس شغلی است که ویژگی های روایی و اعتبار علمی کافی دارد.

نتایج و تفسیر آن ها

این پرسشنامه برای مقایسه درون فردی و درون سازمانی مناسب است. در نتایج شاخص ها با یکدیگر مقایسه می شوند و منابع استرس به ترتیب به شما ارایه می گردد. در سطح سازمانی ها هم  امکان کار آماری در خصوص منابع استرس و در نتیجه تشخیص راه های کنترل آن فراهم می باشد. برای این پرسشنامه استانداردی گزارش نشده است.

توجه: در صورت استفاده سازمانی توصیه می کنیم حتما همه کارکنان از یک دستگاه (کامپیوتر/موبایل/تبلت) یا یک نام کاربری مشترک استفاده نمایند.

راهنمای اجرا

در این پرسشنامه، دستور العمل هایی جهت امتیاز بندی و تفسیر شاخص ارائه شده است. جملات زیر بیانگر شرایط شغلی، محیط شغلی یا احساسات فردی است که در محل کار ممکن است با آن روبه رو شوید. پس از مطالعه هر جمله گزینه ای که بیش از همه با شرایط کاری شما ارتباط دارد، میزان احساس مذکور را ذکر کنید. همچنین باید درصد تقریبی مدت زمانی که احساس مذکور در شما وجود دارد را تا آنجا که ممکن است با دقت بنویسید.
هرگز: به هیچ وجه با شرایط کار یا احساسات شما تطبیق نمی کند.

به ندرت: شرایط یا احساسات مورد نظر در ۲۵% اوقات وجود دارد.

گاهی اوقات: شرایط یا احساس مورد نظر در ۵۰% مواقع وجود دارد.

اغلب: شرایط یا احساس مورد نظر در ۷۵% مواقع وجود دارد.

بیشتر اوقات: شرایط یا احساس مورد نظر عملاً همیشه وجود دارد.

به همه سوالات پاسخ دهید تا امکان محاسبه نتایج فراهم آید

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.پرسنل مسئول مسایل رفاه و حمایت از کارکنان، ضعیف یا غیر کار آمد هستند. *
2.شرح وظایف من به خوبی مشخص نشده است. *
3.به خوبی نمی دانم که از من چه انتظاراتی دارند. *
4.به خوبی نمی دانم که در آینده از من چه انتظاراتی خواهند داشت *
5.به نظر نمی رسد که بتوانم رضایت افراد ما فوق خود را جلب کنم. *
6.به نظر می رسد که توانایی گفتگو با افراد ما فوق خود را دارم. *
7.افراد مافوق به نظر من با کفایت نیستند اما مجبورم از آنها دستور بگیرم. *
8.به نظر می رسد که افراد مافوق به عنوان یک فرد به من اهمیت می دهند. *
9.بین من و افراد ما فوق یک احساس اعتماد احترام و دوستی وجود دارد. *
10.به نظر می رسد بین کارکنان بخش اجرایی و کارکنان بخش اداری تنش وجود دارد. *
11.من در انجام وظایف خود استقلال رأی دارم. *
12.احساس می کنم می توانم سرنوشت شغلی خود را رقم بزنم. *
13.در حوزه کاری من رؤسای زیادی وجود دارند. *
14.به نظر می رسد رئیس من از کارها کناره گیری کرده است. *
15.افراد مافوق بازخوراند کافی در مورد کیفیت کاری ام به من ارائه می کنند. *
16.افراد مافوق من قدر توانایی هایم را نمی دانند. *
17.دور نمای پیشرفت فردی یا حرفه ای اندکی در این شغل وجود دارد. *
18.سطح مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری در محل کار من رضایت بخش است. *
19.احساس می کنم که سطح تحصیلاتم فراتر از کاری است که انجام می دهم. *
20.فکر می کنم تحصیلاتم برای شغلم کاملاً مناسب است. *
21.از اخراج شدن می ترسم. *
22.آموزش ضمن خدمت برای شغل من کافی نیست. *
23.بیشتر همکاران من به عنوان یک فرد اعتنا نمی کنند و با من رابطه دوستانه ندارند. *
24.در حین رفتن به سر کار احساس ناراحتی دارم. *
25.برای امور شخصی خود وقتی ندارم. *
26.تبعیض جنسی، نژادی و سنی آشکارا در محل کارم وجود دارد. *
27.محیط کارم پر ازدحام، پر از سر و صدا و خسته کننده است. *
28.فعالیت های جسمانی این کار معقولانه نیستند. *
29.سنگینی کار من هیچ گاه تمام شدنی نیست. *
30.سرعت کار بیش از حد زیاد است. *
31.به نظر می رسد که کار من بیشتر، از موقعیت های اضطراری تشکیل شده است. *
32.در این کار هیچ وقتی برای استراحت، صرف چای یا ناهار وجود ندارد. *
33.مهلت هایی که برای اتمام کردن کارها تعیین می شوند، دایم تکرار می شوند و غیر معقول هستند. *
34.خواسته ها یا الزام های این شغل، بیش از توان من هستند. *
35.در پایان روز من واقعاً از لحاظ جسمی خسته هستم. *
36.نمی توانم از اوقات فراغتم لذت ببرم چون تمام انرژی من صرف کار می شود. *
37.مجبورم بخشی از امور محل کار را در خانه انجام دهم تا عقب نمانم. *
38.مسئولیت افراد بسیار زیادی به من واگذار شده است. *
39.تعداد پرسنل مسئول امور رفاهی اندک است. *
40.پرسنل مسئول امور رفاهی کار آمد نیستند. *
41.به خوبی نمی دانم که از من چه انتظاری دارند. *
42.به خوبی نمی دانم که در آینده چه انتظاری از من خواهند داشت. *
43.وقتی محل کارم را ترک می کنم کاملاً فرسوده ام. *
44.دور نمای پیشرفت فردی یا حرفه ای در این شغل اندک است. *
45.آموزش ضمن خدمت برای این شغل نامتناسب است. *
46.در محل کار تماس میان من و همکاران اندک است. *
47.رفتار بیشتر همکاران با من دوستانه نیست و به عنوان یک فرد به من اهمیت نمی دهند. *
48.من در حین رفتن سر کار احساس ناراحتی می کنم. *
49.پیچیدگی شغلی من آنقدر است که مرا سرگرم می کند. *
50.شغل من بسیار هیجان انگیز است. *
51.شغل من آن قدر تنوع دارد که حوصله ام سر نرود. *
52.به نظر می رسد که علاقه به کارم را از دست داده ام. *
53.فکر می کنم می توانم سرنوشت کاری خود را رقم بزنم. *
54.وقتی محل کارم را ترک می کنم کاملاً فرسوده ام. *
55.من حتی اگر نیاز مالی هم نداشتم کارم را ادامه می دهم. *
56.من در این شغل بدجوری به تله افتادم. *
57.اگر یک بار دیگر فرصت انتخاب داشته باشم باز هم این شغل را انتخاب می کنم. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

سن شما براساس سال

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل EPQ می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل MBTI می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

4 دیدگاه برای “پرسشنامه استرس شغلی Job Stress Questionnaire

    1. تلاش کرده ایم در توضیح تست ها مطالب را ارایه کرده باشیم. انشاءا… به زودی دوره آموزشی رایگان آشنایی با استرس شغلی هم در اختیار شما همراهان قرار خواهد گرفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *