به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی استرس

دوره آموزش مجازی روانشناسی و  شخصیت

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

توضیحات

مفهوم سبک‌های اجتماعی اولین بار توسط مریل و رید (۱۹۸۱) فرمول‌بندی شد. سبک اجتماعی به عنوان الگوی پایدار و تکرار شونده روابط بین فردی تعریف می‌شود. سبک اجتماعی ویژگی‌ای است که ورای موقعیت‌های مختلف و تاثیرپذیری‌های دیگر فردی تقریبا همه آن چه بین فرد و دیگران انجام می‌گیرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد معمول در یکی از چهار گروه سبک‌های اجتماعی چهارگانه قرار می‌گیرند.هر فرد سبک غالبی دارد که روش کارکردن و تعامل با دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هیچ یک از این سبک‌های اجتماعی «بهتر» یا «بدتر» نیستند. هیچ کس کاملا در قالب یک سبک قرار نمی‌گیرد. این سبک حالتی است که فرد در آن احساس راحتی می‌کند. به همین دلیل برخی رفتارهای مرتبط با سبک اجتماعی غالب فرد، ثابت هستند.

افراد براساس دو بعد جرات‌ورزی و پاسخ‌دهی در چهارخانه متعلق به سبک‌های اجتماعی توزیع می‌شوند. بهترین روش شناسایی سبک اجتماعی شخص، دریافت بازخورد در خصوص آن فرد از دیگران به صورت ساختار یافته است.

سبک‌های اجتماعی یک تیپ شناس رفتاری مشابه مدل دیسک (DiSC) است با امتیازهای زیر:

  • زیربنای علمی آزموده شده و مورد تایید در پژوهش‌های علمی و کاربردی (و نه بیزنس اسکول ها و تجارت شبه علم)
  • کاربردهای متعدد در آموزش فروش، غربال‌گری استخدامی، تیم سازی، ارتباطات بین فردی و حل تعارض و ….
  • زمینه محدود (اجتناب از حرف های کلی و بدون پشتوانه تجربی و آزمایش علمی) و در نتیجه قابل سنجش ،ابطال و تصحیح)
  • ساختار، نمره گذاری و اجرای ساده (فقط ۳۰ سوال) و صرفه جویی در زمان
  • سازگاری با بدنه علم روانشناسی و مدل های تبیین علمی شخصیت مانند نئو، هگزاکو، ارفئوس، MBTI و …

نتایج و تفسیر آن ها

تست حاضر یک ابزار خودارزیابی است که برای اولین بار ترجمه و در اختیار مخاطبان قرار گرفته شده است. ملاک‌های روانسنجی ابزار مطلوب گزارش شده اند.

با اجرای این سنجه علاوه بر نمرات خام و نمودار دو زیر بعد جرات‌ورزی و پاسخ‌دهی، توضیحات مرتبط با سبک اجتماعی غالب خود را دریافت خواهید نمود.

راهنمای اجرا

  • در هر مورد طیفی بین دو صفت متضاد ارایه شده است، خودتان را کجای طیف ارزیابی می‌کنید.
  • حالت معمول و طبیعی خود را در نظر بگیرید.
  • دقت کنید که پاسخ «درست» یا «غلط»ی وجود ندارد و یا گزینه «خوب» و «بدی» در بین گزینه‌ها نیست.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
2.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
3.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
4.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
5.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
6.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
7.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
8.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
9.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
10.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
11.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
12.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
13.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
14.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
15.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
16.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
17.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
18.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
19.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
20.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
21.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
22.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
23.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
24.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
25.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
26.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
27.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
28.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
29.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *
30.من خودم را به عنوان فردی با صفت ….. درک می‌کنم و در نظر می‌گیرم. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

سن شما براساس سال

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل MBTI می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل EPQ می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ رفتاری (از خروجی نموداری DiSC Profiler) خود را براساس مدل DiSC می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اختیاری (از هر نامی می توانید استفاده کنید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *