رهبری چند عاملی MLQ

توضیحات نظریه رهبری تحولی یکی از محبوب ترین و مورد مطالعه قرارگرفته ترین نظریه های رهبری است ( باس ، ۱۹۸۵ ؛ باس و آویلیو ، ۱۹۹۴ ) که برمبنای کار برنز (۲۰۰۳ ،۱۹۷۸) شکل گرفته است. در این سبک رهبری، رهبران افکار و نگرش‌های پیروانشان را تغییر می دهند و آنان را برای سطوح بالاتری از تلاش و عملکرد بر می انگیزند. آن ها توانایی جهت دهی حول چشم…

مهارت تفکر انتقادی

توضیحات ده‌ها سال از معرفی مفهوم تفکر انتقادی به عنوان مهارتی اساسی برای زندگی می‌گذرد و در زمینه اندازه‌گیری و آموزش آن نیز ده‌ها تعریف و ابزار به جامعه علمی و آموزشی تدوین گشته است. تفکر انتقادی در یکی از جامع‌ترین تعریف‌های آن به عنوان فرآیندی هشیارانه و قصدمند که به منظور تفسیر و ارزیابی اطلاعات و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد تعریف شده است. متفکر انتقادی هر حرفی را…

سبک های تصمیم گیری

توضیحات سنجش و آشنایی با سبک های تصمیم گیری عمومی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پختگی فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه فردی و سازمانی باشد. مدیری که سبک تصمیم‌گیری خود و کارکنانش را می‌شناسد یا هر فرد دیگری که نقاط قوت و ضعف خود در تصمیم گیری را می‌شناسد، مطمئنا گامی بزرگ در جهت رهایی از استرس، دفاع از تصمیم گیری های انجام شده توسط وی و توجیه و اقناع دیگران برداشته…

انیاگرام Enneagram

  توضیحات انیاگرام حاصل کارهای عرفانی گورجیف است که توسط فیلسوف معتقد به تصوف گورجیف، اسکار ایجارنو معروف و گسترش یافته است. انیاگرام نیز یکی از مدل‌های تیپ‌شناسی مورد استقبال در محیط حرفه‌ای است، درحالی‌که هیچ پایه علمی و آکادمیکی ندارد. اما بنابر  قول معروف در فلسفه شما در مقام شکار (نظریه پردازی) آزاد هستید ولی در مقام دفاع باید به متد (علمی-فلسفی) وفادار بمانید. در تیپ‌های نه‌گانه انیاگرام یا…

کهن الگو نما (پیرسون – مار، ۲۰۰۲)

  توضیحات انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما  بخشی از داستان زندگی است و به ما و دیگران می‌گوید که ما که هستیم، چه می‌خواهیم، چه‌کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه‌کارهایی خارج از توان ما است.…

سبک‌های اجتماعی SOCIAL STYLES

توضیحات مفهوم سبک‌های اجتماعی اولین بار توسط مریل و رید (۱۹۸۱) فرمول‌بندی شد. سبک اجتماعی به عنوان الگوی پایدار و تکرار شونده روابط بین فردی تعریف می‌شود. سبک اجتماعی ویژگی‌ای است که ورای موقعیت‌های مختلف و تاثیرپذیری‌های دیگر فردی تقریبا همه آن چه بین فرد و دیگران انجام می‌گیرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد معمول در یکی از چهار گروه سبک‌های اجتماعی چهارگانه قرار می‌گیرند.هر فرد سبک غالبی دارد…

مثلث تاریک Dark Triad

توضیحات با بخش تاریک شخصیت خود چقدر آشنا هستید. اضلاع این مثلث تاریک عبارتند از خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم. سه صفت شخصیتی که در زیر سطح تشخیص بالینی، نه آن قدر شدید هستند که نیازمند توجه درمانی باشند و نه آن قدر مطلوب هستند که بشود به آن ها بی توجه بود. از انتخاب همسر گرفته تا کارکنان تحقیقات نشان داده اند که این صفات در برخورد اول و کوتاه…

تصویر ارزش‌ها PVQ

توضیحات ارزش‌ها بنابر تعریف شوارتز اهداف فراموقعیتی هستند که به عنوان اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. ماهیت و اهمیت ارزش ها را می توان در شش مقوله زیر جمع بندی نمود: ارزش ها با عواطف و هیجان‌ها پیوندی ناگسستنی دارند. ارزش ها اهداف مطلوبی را که موجب انگیزش می شوند، نشان می دهند. ارزش ها فراتر از اقدام یا موقعیتی خاص…

انگیزش شغلی مک کللند

توضیحات ایجاد و حفظ انگیزش شغلی دغدغه همیشگی افراد و سازمان‌ها است. مدل انگیزش شغلی مک کللند بسیار ساده و کاربردی است. در این مدل انگیزش شغلی شامل سه زیر مقیاس است: همبستگی: یا همان نیاز به ارتباط با دیگران. پیشرفت: شامل نیاز به دست‌یابی به اهداف و کسب دست‌آوردهای ارزشمند از جمله پول و … غیره است. قدرت: انگیزه اصلی برای آن دسته از افراد است که نیازمند نفوذ…